Tidbokning: 0533-411 18
Avboka senast 24 tim innan avtalad tid
Maila till receptionen »

 

Prislista 2018

    FK ref prislista  à pris 
       
101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare      830 kr      930 kr
103 Akut el kompl undersökning eller utred av enstaka tand, mindre      365 kr      120 kr
103:1 Akut el kompl.undersökning eller utr av enstaka problem, mindre      365 kr      380 kr
103:2 Akut el kompl undersökning el utr enstaka problem      365 kr     540 kr
103:3 Akut el kompl.undersökning eller utr av enstaka problem,mer omf.      365 kr      840 kr
107 Kompl undersökning och utr utförd av tandläkare    1035 kr    1150 kr
108 Omfattande utr utförd av tandläkare    1705 kr    1920 kr
111 Basundersökning utförd tandhygienist      610 kr      930 kr
112 Basundersökning med fullst parodontal undersökning utförd av tandhygienist      805 kr      930 kr
113 Akut undersökning utförd av tandhygienist      255 kr      265 kr
114 Kompletterande parodontal undersökn el kariesutr utförd av tandhygienst      480 kr      570 kr
121 Röntgen av enskild tand        55 kr        75 kr
122 Röntgenundersökning, delstatus      235 kr      310 kr
123 Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan      795 kr      980 kr
124 Panoramaröntgen      520 kr      730 kr
125 Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk analys      510 kr      730 kr
126 Röntgenundersökning, omfattande      965 kr    1120 kr
141 Studiemodell, för behandlingsplanering      620 kr      720 kr
161 Salivsekretionsmätning      570kr      570 kr
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning      320 kr      390 kr
163 Biopsi och laboratorieundersökning (PAD)      960 kr    1795 kr
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)      525 kr      535 kr
201 Information och instr. Vid risk f karies, gingival/parod. sjukd      435 kr      505 kr
202 Prof. tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning        300 kr
203 Prof. tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning        500 kr
203:3 Prof. tandrengöring, fluorbeh och kostrådgivn CORSODYLgelbeh        360 kr
204 Profylaxskena, per skena      765 kr    1300 kr
205 Fluorbeh inkl professionell tandrengöring i kombin med undersökning      160 kr      225 kr
206 Fluorbeh inkl professionell tandrengöring      320 kr      395 kr
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten      255 kr      300 kr
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande      475 kr      600 kr
209 Mek.avlägsnande av spuragingival tandst, särsk. tidskrävande      755 kr      900 kr
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder mindre omfattande behandling      400 kr      635 kr
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder.      745 kr    1100 kr
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder,  omfattande behandling    1105 kr    2065 kr
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1650 kr    2600 kr
311 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (karies, parod)      450 kr      645 kr
311.1 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (karies, parod)      450 kr      295 kr
311.2 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (karies, parod)      450 kr      645 kr
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterande sjukdomar      160 kr      295 kr 
313 Beteendemedicinsk beh, 60 min eller mer      980 kr      980 kr
314 Beteendemedicinsk behandling      455 kr      455 kr
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom      485 kr      645 kr
322 Stegvis exkavering    1095kr    1405 kr
341 Sjukdomsbeh åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre      475 kr      445 kr
341:1 Sjukdomsbeh åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre      475 kr      445 kr
341:2 Sjukdomsbeh åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre      475 kr      645 kr
341:3 Sjukdomsbeh åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre      475 kr      445 kr
342 Sjukdomsbeh åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större      960 kr      995 kr
342:1 Sjukdomsbeh åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större      960 kr      995 kr
342:2 Sjukdomsbeh åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större      960 kr    1465 kr
343 Särskilt tidskrävande beh av parodontal sjukdom eller peri-implantit    1425 kr    2090 kr
401 Tanduttagning, en tand    1005 kr    1585 kr
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad    1660 kr    2075 kr
403 Tanduttagning, tillkommande enkel      180 kr      715 kr
404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad per op    3060 kr    3495 kr
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi    4080 kr    4805 kr
406 Tanduttagning, övertalig tand    1005 kr    1585 kr
407 Övrig detoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle    2010 kr    2085 kr
420 Implantat, per styck    2620 kr    4600 kr
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur    3525 kr    7265 kr
422 Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik    1465 kr    1915 kr
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per OP    4695 kr  10650 kr
424 Kirurgisk friläggning av två eller  tre fixturer vid tvåstegsteknik    1645 kr    2460 kr
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer    6480 kr  15675 kr
426 Kirurgisk friläggning av fler an tre fixturer vid tvåstegsteknik    2195 kr    3140 kr
427 Benaugmentation med egen benvävnad    3875 kr    6720 kr
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial    4665 kr    8960 kr
429 Borttagande av frakturerad fixtur ( implantat), per fixtur    3840 kr    5225 kr
430 Korrigerande kirurgi vid implantat    1475 kr    1535 kr
430:1 Korrigerande kirurgi vid implantat    1475 kr    1535 kr
430:2 Korrigerande kirurgi vid implantat    1475 kr    2680 kr
435 Avlägsnande av implantat    1005 kr    1585 kr
436 Avlägsnande av implantat, enkel      180 kr      715 kr
441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand eller vid peri-implantit vid    2485 kr    2950 kr
442 Kir behandling av tandlossningssjukdom    3515 kr    4370 kr
443 Kir behandling av peri-implantit    3350 kr    3695 kr
444  Omfattande kirurgisk beh av parodontit vid sju tänder eller fler    4560 kr    6610 kr
445 Omfattande kirurgisk beh. av peri-implantit vid fem implantat eller fler    4560 kr    6610 kr
446 Rekonstruktiv beh med mebran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tillägsåtg    1805 kr    1860 kr
447 Rekonstruktiv behandling med benersättnmaterial, tilläggsåtg, per op    1220 kr    1260 kr
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtg, per operationstil      735 kr    1000 kr
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd      315 kr      340 kr
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal    3325 kr    3585 kr
502 Upprensning och rotfyllning två rotkanaler    4005 kr    4150 kr
503 Upprensning och rotfyllning tre rotkanaler    5030 kr    5220 kr
504 Upprensning och rotfyllning fyra eller fler rotkanaler    5485 kr    5715 kr
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare      890 kr    1300 kr
521 Akut endodontisk behandling      785 kr    1130 kr
522 Kanalloklisation vid komplicerad rotanatomi      785 kr    1130 kr
523 Stiftborttagning    1150 kr    1400 kr
541 Rotspetsopertion    3590 kr    4680 kr
542 Apikalkirurgisk beh, ytterligare tand vid samma operationstillfälle    1010 kr    1060 kr
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfys. indikation    3420 kr    5985 kr
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfys. indikation    3420 kr    5985 kr
603 Reponeringsskena, per skena    5170 kr    6555 kr
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena    2110 kr    3365 kr
606 Motorisk aktivering      480 kr      500 kr
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering      735 kr      800 kr
62P Krona bet av pat till 100%          0 kr    7100 kr
63P Gjuten pelare bet av pat till 100%          0 kr    3555 kr
65P Hängande broled betald av pat till 100%          0 kr    3140 kr
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand      595 kr      855 kr
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand      945 kr    1150 kr
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand    1125 kr    1560 kr
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar      760 kr    1150 kr
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar    1115 kr    1740 kr
705:2 Fyllning av två ytor på molar eller premolar, Cerana    1115 kr    1970 kr
706 Fylllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar    1490 kr    1890 kr
706:2 Omfattande fyllning av fyra eller fler ytor på molar eller premolar    1490 kr    2600 kr
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd    1695 kr    3650 kr
708 Stiftförankring vid fyllningsterapi      540 kr      685 kr
800 Permanent tandstödd krona, en per käke, cem med fujicement    5710 kr    7100 kr
801 Laboratorieframställd krona    4395 kr    5500 kr
801:1 Laboratorieframställd krona, MK Wirobond eller Pkr    4395 kr    5500 kr
801:2 Laboratorieframställd krona, guld/fasadkrona    4395 kr    5500 kr
801:3 Laboratorieframställd krona, Zirkonium    4395 kr    7350 kr
802 Laboratorieframställd pelare med intradikulärt stift    3095 kr    3555 kr
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift    1470 kr    2600 kr
804 Hängande broled, per led    2190 kr    3140 kr
804:1 Hängande broled, per led MK Wirobond    2190 kr    3140 kr
804:2 Hängande broled, per led, guld/fasad    2190 kr    4480 kr
804:3 Hängande broled, per led, Zirkonium    2190 kr    4480 kr
805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd    1750 kr    2915 kr
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes    3370 kr    4680 kr
807 Semipermanent krona/bro per led    2350 kr    3180 kr
808 innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner    3300 kr    4680 kr
809 Långtidstemporär labframst krona eller hängande led, per led      990 kr    2355 kr
811 Cementering av lossnad krona/fasad, per krona/fasad      550 kr    1010 kr
812 Broreparation 1    1445 kr    2500 kr
813 Broreparation 2    4425 kr    4700 kr
814 Broreparation 3    7650 kr    9100 kr
815 Sadelkrona    5145 kr    7080 kr
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder    3680 kr    5025 kr
823 partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder    5510 kr    7865 kr
824  Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad  10870 kr  15705 kr
825 Kompl partiell protes m stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment  12285 kr  17370 kr
826 Attatchments, per styck, material        95 kr      575 kr
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder    9080 kr  15100 kr
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder    9080 kr  15100 kr
829 Immediatprotes    6885 kr  15100 kr
831 Justering av avtagbar protes      370 kr      415 kr
832 Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand    1240 kr    1615 kr
833 Rebasering av protes    2520 kr    3425 kr
833:1 Rebasering av protes, klinikutförd    2520 kr    2705 kr
833:2 Rebasering av protes    2520 kr    3435 kr
833:3  Rebasering av protes, myodynamisk    2520 kr    4160 kr
834 Lagning av protes där teknikerinsats krävs    1945 kr    2350 kr
835 Rebasering av och lagning av protes    2980 kr    3850 kr
836 Komplicerad lagning av protes där svetsing av nya fästen behövs    3830 kr    4530 kr
837 Komplicerad lagning av protes  där uppvaxning och gjutningav ny del utförs    6510 kr    7490 kr
839 Inmontering av radikulärförankring    2945 kr    3640 kr
845 ocklusionskorrigerande bettslipning    1910 kr    3640 kr
846 Skena för vertikal platsberedning    5315 kr      780 kr
847 Klammerplåt    3830 kr    5100 kr
848 Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand      535 kr      750 kr
850 Implantatförankrad krona, en per käke    7780 kr  10390 kr
852 Implantatförankrad krona    6000 kr    8480 kr
852:1 Implantatförankrad krona, MK/Wb    6000 kr    8480 kr
852:2 Implantatförankrad krona, Fkr    6000 kr  11400 kr
852:3 Implantatförankrad krona, Zn    6000 kr  12500 kr
853 Hängande led vid implantatförankrad bro    2190 kr    3140 kr
853:1 Hängande led vid implantatförankrad bro    2190 kr    3140 kr
853:2 Hängande led vid implantatförankrad bro    2190 kr    3900 kr
853:3 Hängande led vid implantatförankrad bro    2190 kr    4500 kr
854 Semipermanent krona eller hängande led på impl, per led    2120 kr    3140 kr
855 Fästskruv och cylinder vid semiperm krona på impl, per impl      435 kr      575 kr
856 Långtidstemp labframst krona eller hängande led på impl,    1160 kr    2405 kr
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemp labframst krona på impl      380 kr     575 kr
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck    1155 kr    1380 kr
861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer  33400 kr  41550 kr
862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer  32365 kr    42000 kr
863 Implantatförankrad bro, överkäke 6 fixturer  34905 kr    45500 kr
865 Implantatförankrad bro underkäke, 4 fixturer  30435 kr    41550 kr
880 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktr på ett till två impl.    2090 kr      2185 kr
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre    1060 kr      1750 kr
882 Av och påmontering av implantatförankrad bro    3185 kr      5255 kr
883 Reparation av implantatförankrad konstruktion, med tandteknikerinsats    5575 kr      5795 kr
884 Reparation av implantaförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs.  10215 kr    11805 kr
885 Fixtur (implantat) vid reparation eller utbyggnad, per fixtur             0 kr
886 Distans inklusive centrumskruv, per styck       3010 kr
888 Fästskruv , per styck      180 kr       280 kr
890 Krona på befintligt implantat och distans    6505 kr     9665 kr
BETT Bettslipning på bettfysiologisk indikation, per minut            50 kr
BLEK Utl. blekskena inkl 4 sprutor blekmedel, per käke       1700 kr
bg Avgift bankgirobetalning                0 kr          45 kr

 

Sidan för dig som är patient inom tandvård

Här finns all information för dig som är eller vill bli patient. Du kan också ställa frågor till tandläkaren. www.alltomdinatander.se »


Nu har du möjlighet att delbetala upp till 36 månader! Läs mer under fliken "På gång"!


Statligt Tandvårdsstöd »

Information från Försäkringskassan för personer som bor eller vistas i Sverige och är anställda i ett annat EU/EES-land »


 


 


Besöksadress: Ö:a Storgatan 7, Säffle - Tel: 0533-411 18
E-post: info@tandlakarteammatslonn.se

© 2010. Texter och bilder är copyright Tandklärteam Mats Lönn och får ej publiceras utan tillstånd. Skapad med Askås Webbverktyg