Tidbokning: 0533-411 18
Avboka senast 24 tim innan avtalad tid
Maila till receptionen »

 

Prislista 2018

      FK ref prislista  à pris 
         
101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare        845 kr      980 kr
103 Akut el kompl undersökning eller utred av enstaka tand, mindre        370 kr      125 kr
103:1 Akut el kompl.undersökning eller utr av enstaka problem, mindre        370 kr      395 kr
103:2 Akut el kompl undersökning el utr enstaka problem        370 kr     560 kr
103:3 Akut el kompl.undersökning eller utr av enstaka problem,mer omf.        370 kr      870 kr
107 Kompl undersökning och utr utförd av tandläkare      1055 kr    1190 kr
108 Omfattande utr utförd av tandläkare      1725 kr    1990 kr
111 Basundersökning utförd tandhygienist        635 kr      980 kr
112 Basundersökning med fullst parodontal undersökning utförd av tandhygienist        825 kr      980 kr
113 Akut undersökning utförd av tandhygienist        270 kr      275 kr
114 Kompletterande parodontal undersökn el kariesutr utförd av tandhygienst        510 kr      590 kr
121 Röntgen av enskild tand          55 kr        80 kr
123 Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan        805 kr    1010 kr
124 Panoramaröntgen        525 kr      755 kr
125 Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk analys        515 kr      755 kr
126 Röntgenundersökning, omfattande        985 kr    1155 kr
127 Röntgenundersökning, delstatus       195  kr      260 kr
128 Röntgenundersökning, större delstatus        335 kr      475 kr
141 Studiemodell, för behandlingsplanering        595 kr      750 kr
161 Salivsekretionsmätning        600kr      600 kr
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning        330 kr      400 kr
163 Biopsi och laboratorieundersökning (PAD)        980 kr    1850 kr
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)        545 kr      545 kr
201 Information och instr. Vid risk f karies, gingival/parod. sjukd        415 kr      525 kr
202 Prof. tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning          300 kr
203 Prof. tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning          500 kr
203:3 Prof. tandrengöring, fluorbeh och kostrådgivn CORSODYLgelbeh          360 kr
204 Profylaxskena, per skena        795 kr    1340 kr
205 Fluorbeh inkl professionell tandrengöring i kombin med undersökning        170 kr      235 kr
206 Fluorbeh inkl professionell tandrengöring        340 kr      410 kr
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten        270 kr      310 kr
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande        500 kr      620 kr
209 Mek.avlägsnande av spuragingival tandst, särsk. tidskrävande        795 kr      930 kr
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder mindre omfattande behandling        405 kr      655 kr
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder.        760 kr    1135 kr
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder,  omfattande behandling      1125 kr    2130 kr
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande      1685 kr    2680 kr
311 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (karies, parod)        415 kr      665 kr
311.1 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (karies, parod)        415 kr      310 kr
311.2 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (karies, parod)        415 kr      665 kr
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterande sjukdomar        165 kr      310 kr 
313 Beteendemedicinsk beh, 60 min eller mer      1035 kr    1035 kr
314 Beteendemedicinsk behandling        480 kr      480 kr
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom        420 kr      665 kr
322 Stegvis exkavering      1115 kr    1450 kr
341 Sjukdomsbeh åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre        500 kr      500 kr
341:1 Sjukdomsbeh åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre        500 kr      500 kr
341:2 Sjukdomsbeh åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre        500 kr      665 kr
341:3 Sjukdomsbeh åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre        500 kr      500 kr
342 Sjukdomsbeh åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större       1015 kr     1015 kr
342:1 Sjukdomsbeh åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större       1015 kr     1015 kr
342:2 Sjukdomsbeh åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större       1015 kr    1600 kr
343 Särskilt tidskrävande beh av parodontal sjukdom eller peri-implantit      1505 kr    2160 kr
401 Tanduttagning, en tand      1025 kr    1640 kr
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad      1690 kr    2150 kr
403 Tanduttagning, tillkommande enkel        185 kr      720 kr
404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad per op      3120 kr    3600 kr
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi      4160 kr    4950 kr
406 Tanduttagning, övertalig tand      1025 kr    1650 kr
407 Övrig detoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle      2055 kr    2165 kr
420 Implantat, per styck      2815 kr    4700 kr
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur      3620 kr    7490 kr
422 Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik      1505 kr    1980 kr
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per OP      4830 kr  10970 kr
424 Kirurgisk friläggning av två eller  tre fixturer vid tvåstegsteknik      1690 kr    2540 kr
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer      6665 kr  16200 kr
426 Kirurgisk friläggning av fler an tre fixturer vid tvåstegsteknik      2255 kr    3240 kr
427 Benaugmentation med egen benvävnad      3975 kr    6920 kr
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial      4805 kr    9230 kr
429 Borttagande av frakturerad fixtur ( implantat), per fixtur      3920 kr    5380 kr
430 Korrigerande kirurgi vid implantat      1510 kr    1590 kr
430:1 Korrigerande kirurgi vid implantat      1510 kr    1590 kr
430:2 Korrigerande kirurgi vid implantat      1510 kr    2770 kr
435 Avlägsnande av implantat      1025 kr    1650 kr
436 Avlägsnande av implantat, enkel        185 kr      740 kr
441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand eller vid peri-implantit vid      2535 kr    3040 kr
442 Kir behandling av tandlossningssjukdom      3585 kr    4500 kr
443 Kir behandling av peri-implantit      3415 kr    3810 kr
444  Omfattande kirurgisk beh av parodontit vid sju tänder eller fler      4650 kr    6810 kr
445 Omfattande kirurgisk beh. av peri-implantit vid fem implantat eller fler      4650 kr    6810 kr
446 Rekonstruktiv beh med mebran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tillägsåtg      1815 kr    1920 kr
447 Rekonstruktiv behandling med benersättnmaterial, tilläggsåtg, per op      1225 kr    1290 kr
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtg, per operationstil        745 kr    1050 kr
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd        325 kr      350 kr
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal      3395 kr    3695 kr
502 Upprensning och rotfyllning två rotkanaler      4095 kr    4280 kr
503 Upprensning och rotfyllning tre rotkanaler      5135 kr    5380 kr
504 Upprensning och rotfyllning fyra eller fler rotkanaler      5600 kr    5890 kr
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare        905 kr    1340 kr
521 Akut endodontisk behandling        800 kr    1170 kr
522 Kanalloklisation vid komplicerad rotanatomi        805 kr    1170 kr
523 Stiftborttagning      1170 kr    1450 kr
541 Rotspetsopertion      3660 kr    4820 kr
542 Apikalkirurgisk beh, ytterligare tand vid samma operationstillfälle      1030 kr    1100 kr
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfys. indikation      3530 kr    6170 kr
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfys. indikation      3530 kr    6170 kr
603 Reponeringsskena, per skena      5605 kr    7000 kr
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena      2110 kr    3470 kr
606 Motorisk aktivering        510 kr      500 kr
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering        750 kr      850 kr
62P Krona bet av pat till 100%            0 kr    7350 kr
63P Gjuten pelare bet av pat till 100%            0 kr    3670 kr
65P Hängande broled betald av pat till 100%            0 kr    3240 kr
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand        605 kr      890 kr
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand        960 kr    1190 kr
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand      1145 kr    1610 kr
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar        775 kr    1190 kr
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar      1140 kr    1800 kr
705:2 Fyllning av två ytor på molar eller premolar, Cerana      1140 kr    2000 kr
706 Fylllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar      1515 kr    2030 kr
706:2 Omfattande fyllning av fyra eller fler ytor på molar eller premolar      1515 kr    2700 kr
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd      1725 kr    3760 kr
708 Stiftförankring vid fyllningsterapi        545 kr      710 kr
800 Permanent tandstödd krona, en per käke, cem med fujicement      5755 kr    7350 kr
801 Laboratorieframställd krona      4470 kr    5670 kr
801:1 Laboratorieframställd krona, MK Wirobond eller Pkr      4470 kr    5670 kr
801:2 Laboratorieframställd krona, guld/fasadkrona      4470 kr    5670 kr
801:3 Laboratorieframställd krona, Zirkonium      4470 kr    5670 kr
802 Laboratorieframställd pelare med intradikulärt stift      3150 kr    3670 kr
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift      1505 kr    2680 kr
804 Hängande broled, per led      2205 kr    3240 kr
804:1 Hängande broled, per led MK Wirobond      2205 kr    3240 kr
804:2 Hängande broled, per led, guld/fasad      2205 kr    3240 kr
804:3 Hängande broled, per led, Zirkonium      2205 kr    3240 kr
805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd      1875 kr    3010 kr
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes      3425 kr    4820 kr
807 Semipermanent krona/bro per led      2455 kr    3280 kr
808 innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner      3360 kr    4820 kr
809 Långtidstemporär labframst krona eller hängande led, per led     1050 kr    2430 kr
811 Cementering av lossnad krona/fasad, per krona/fasad        560 kr    1050 kr
812 Broreparation 1      1470 kr    2580 kr
813 Broreparation 2      4490 kr    4850 kr
814 Broreparation 3      7760 kr    9480 kr
815 Sadelkrona      5195 kr    7300 kr
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder      3660 kr    5180 kr
823 partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder      5160 kr    8100 kr
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad    10975 kr  16200 kr
825 Kompl partiell protes m stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment    12420 kr  17900 kr
826 Attatchments, per styck, material          95 kr      600 kr
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder      9270 kr  15600 kr
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder      9270 kr  15600 kr
829 Immediatprotes      6950 kr  15600 kr
831 Justering av avtagbar protes        375 kr      430 kr
832 Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand      1255 kr    1670 kr
833 Rebasering av protes      2555 kr    3540 kr
833:1 Rebasering av protes, klinikutförd      2555 kr    2790 kr
833:2 Rebasering av protes      2555 kr    3540 kr
833:3  Rebasering av protes, myodynamisk      2555 kr    5000 kr
834 Lagning av protes där teknikerinsats krävs      1950 kr    2430 kr
835 Rebasering av och lagning av protes      3035 kr    3970 kr
836 Komplicerad lagning av protes där svetsing av nya fästen behövs      3810 kr    4670 kr
837 Komplicerad lagning av protes  där uppvaxning och gjutningav ny del utförs      6575 kr    7720 kr
839 Inmontering av radikulärförankring      2985 kr    3750 kr
845 ocklusionskorrigerande bettslipning      1935 kr    3750 kr
846 Skena för vertikal platsberedning      5055 kr    8040 kr
847 Klammerplåt      3960 kr    5260 kr
848 Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand        545 kr      780 kr
850 Implantatförankrad krona, en per käke      8105 kr  10750 kr
852 Implantatförankrad krona      6285 kr    8740 kr
852:1 Implantatförankrad krona, MK/Wb      6285 kr    8740 kr
852:2 Implantatförankrad krona, Fkr      6285 kr    8740 kr
852:3 Implantatförankrad krona, Zn      6285 kr    8740 kr
853 Hängande led vid implantatförankrad bro      2205 kr    3240 kr
853:1 Hängande led vid implantatförankrad bro      2205 kr    3240 kr
853:2 Hängande led vid implantatförankrad bro      2205 kr    3240 kr
853:3 Hängande led vid implantatförankrad bro      2205 kr    3240 kr
854 Semipermanent krona eller hängande led på impl, per led      2145 kr    3240 kr
855 Fästskruv och cylinder vid semiperm krona på impl, per impl        540 kr      595 kr
856 Långtidstemp labframst krona eller hängande led på impl,      1290 kr    2480 kr
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemp labframst krona på impl        490 kr     595 kr
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck      1255 kr    1430 kr
861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer    31860 kr   42800 kr
862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer    33840 kr   43300 kr
863 Implantatförankrad bro, överkäke 6 fixturer    35370 kr   46900 kr
865 Implantatförankrad bro underkäke, 4 fixturer    30830 kr   42800 kr
880 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktr på ett till två impl.      2125 kr     2250 kr
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre      1105 kr     1910 kr
882 Av och påmontering av implantatförankrad bro      2900 kr     5420 kr
883 Reparation av implantatförankrad konstruktion, med tandteknikerinsats      5615 kr      5970 kr
884 Reparation av implantaförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs.    10355kr    12160 kr
886 Distans inklusive centrumskruv, per styck         3010 kr
888 Fästskruv , per styck        180 kr       300 kr
890 Krona på befintligt implantat och distans         9665 kr
BETT Bettslipning på bettfysiologisk indikation, per minut              50 kr
BLEK Utl. blekskena inkl 4 sprutor blekmedel, per käke         1750 kr
bg Avgift bankgirobetalning                  0 kr          45 kr

 

Sidan för dig som är patient inom tandvård

Här finns all information för dig som är eller vill bli patient. Du kan också ställa frågor till tandläkaren. www.alltomdinatander.se »


Nu har du möjlighet att delbetala upp till 36 månader! Läs mer under fliken "På gång"!
 


Information från Försäkringskassan för personer som bor eller vistas i Sverige och är anställda i ett annat EU/EES-land »


 


 


Besöksadress: Ö:a Storgatan 7, Säffle - Tel: 0533-411 18
E-post: info@tandlakarteammatslonn.se

© 2010. Texter och bilder är copyright Tandklärteam Mats Lönn och får ej publiceras utan tillstånd. Skapad med Askås Webbverktyg